Prokopienko; Nadezhda Aleksejewna; Kiaca-Fryczkowska